Bir Seçim Yapın
Yozgat Yolu 2. Km. Alaca / ÇORUM Tel: +90 364 411 42 42

Can Besi Yemi

İyi bir besi başlangıcı için gerekli sağlıklı vücudun oluşturulması ve sağlıklı yapının sürdürülmesini sağlar. Besiye alınan hayvanın besi geliştirme dönemine geçişinde (asıl besi dönemi) yaşanılabilecek olumsuzların önlenmesine yardımcı olur.

  • İyi bir besi için gerekli sağlıklı büyümeyi gerçekleştirir.
  • Besiye alınan hayvanda yoğun yemleme ile oluşabilecek problemlerin oluşmasını önler.
  • Az yemle yüksek canlı ağırlık alınması için gerekli yüksek enerji ile besinin çabuk bitmesini sağlar.
  • Saman, silaj gibi kaba yemlerle de yüksek performans sağlar.
  • Besinin son 45 gününde verilmesi gerek yüksek enerjiyi bünyesinde bulundurarak besiye alınan hayvanda yoğun yemleme ile oluşabilecek problemlerin oluşmasını önler.