Bir Seçim Yapın
Yozgat Yolu 2. Km. Alaca / ÇORUM Tel: +90 364 411 42 42

Efe Besi Yemi

Besi sığırlarının kesimden önceki son 45 günde, et de mermerleşmeyi sağlamak ve pazar kesim canlı ağırlığına gelinceye kadar ki beslenmeleri için formüle edilmiş bir karma yemdir. İçeriğinde tamamı doğal protein, enerji, vitaminler ve mineraller bulunan ve alınması gerekli besinlerin hepsini sağlar.

  • İyi bir canlı ağırlık artışı ve sağlıklı bir yapının sürdürülmesi için alınması gerekli tüm besin maddelerini içerir.
  • Kaba yem ilavesi ile Rumen problemlerinden korunmak için yeterli selülozu sağlar.
  • Besinin sonunda arpa ile beslenme yerine dengeli beslenme sağlar.
  • Asidoz ve ishalden korunmak için tampon maddeler ilave edilmiştir.
  • Az yemle yüksek canlı ağırlık alınması için gerekli yüksek enerji ile besinin çabuk bitmesini sağlar.
  • Saman, silaj gibi kaba yemlerle de yüksek performans sağlar.