Bir Seçim Yapın
Yozgat Yolu 2. Km. Alaca / ÇORUM Tel: +90 364 411 42 42

Filiz Buzağı Büyütme Yemi

Yüksek kaliteli tahıllar oldukça iyi sindirilebilen tamamı doğal protein kaynakları kullanarak hazırlanmış ve 3 aylık yaştan 6 aylık yaşa kadar ki genç buzağıların kullanması için hazırlanan karma büyütme yemidir. Genç buzağılar için önemli olan vitamin ve mineraller dahil bütün gerekli besin maddelerini temin eder.

  • Pelet olması nedeni ile kullanımı kolaydır, herhangi bir karıştırma gerekmez.
  • Yemin erkenden tüketimini tembih eden yüksek lezzettir.
  • İşkembe gelişimini uyaran yüksek sindirilebilirliktedir.
  • Sağlıklı ve hızlı gelişimi sağlama ve en uygun besleme için gerekli besin maddelerini dengeli oranda temin eder.
  • Düvelerin uygun zamanda ilk kızgınlığa gelmeleri için gerekli dengeli büyümeyi sağlar.
  • Dengeli verildiğinde, 3-6 ayları arası meme gelişiminin düzenli gelişmesine yardım eder.
  • Düvelerin, 6.ayın sonunda 180-190 kg. canlı ağırlığa gelmelerini sağlar.