Bir Seçim Yapın
Yozgat Yolu 2. Km. Alaca / ÇORUM Tel: +90 364 411 42 42

Lezzet Süt Yemi

Kaba yem programına ilave edilebilecek %16 ham protein seviyesinde karma süt inek yemi. Sağılan süt ineklerinin besin maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere tümü doğal protein, enerji, vitamin ve mineralleri sağlar.

  • Kullanımı kolay ve depolamaya elverişli olup, toplam karıştırılmış rasyon (TMR) içinde kullanılabilir.
  • En fazla yem alımına uygun yüksek lezzettir.
  • Asidozis’ten korunmak için tampon maddelerle güçlendirilmiştir.
  • Enerji, protein, mineral ve vitaminlerin çok iyi dengelenmiş Kombinasyonunu sağlar.
  • En uygun protein sindirimi için by-pass protein ve rumende parçalanabilen proteinlerin en uygun karışımlarını içerir.
  • En uygun süt yağı üretimine yönelik rasyondaki toplam selülozu arttırmak için yeterli ölçüde NDF sağlar.
  • Yüksek süt verimini ve süt verim döneminin uzamasını destekler.