Bir Seçim Yapın
Yozgat Yolu 2. Km. Alaca / ÇORUM Tel: +90 364 411 42 42

Şirin Kuzu Başlanıç Yemi

  • Kuzu başlangıç yemi, ilk 3 gün ağız sütü alan kuzlara 4. Güden 8. Haftaya kadar verilir.
  • Sindirim sistemi henüz gelişmemiş kuzuların besin maddesi ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır.
  • Bu yemden iyi bir sonuç alınması için hayvanların ana sütü, su ve kaba yem ihtiyacı dengeli bir şekilde karşılanmalıdır.