Bir Seçim Yapın
Yozgat Yolu 2. Km. Alaca / ÇORUM Tel: +90 364 411 42 42

Sütçü Süt Yemi

Yüksek verimli süt ineklerinin laktasyonun ilk döneminde (ilk 70 gün) besin madde ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Minimum %20 ham protein, 2700 kcal/kg metabolik enerji içermektedir. Yüksek sindirilebilirlik özelliğine sahip hammaddeler kullanılarak hazırlanmış rasyonda %35 by-pass protein bulunmaktadır. Pelet (5-7 mm) ve toz olarak üretimi yaptığımız bu ürünümüz 50 kg.lık çuvallarda satışa sunulmaktadır.

  • Günlük süt verimi 25 Kg. üzerinde olan süt sığırlarına verilir.
  • Bu yemin pelet ve toz üretimi yapılmaktadır.
  • Doğumuna 1-2 ay kalmış sığırlara verilebilir.
  • Canlı ağırlığı 550 Kg. ve günlük süt verimi 25 Kg. üzerinde olan sığırlara yaşama payı ve süt verimin karşılayabilmek amacıyla günlük 10-12Kg. yem verilir.
  • Günlük yedirilen yem miktarı en az iki öğünde verilmelidir. Su ise hayvanın ihtiyaç duyduğu her zaman önünde olmalıdır.
  • Yemimiz yanında kaliteli kaba yem (silaj, yonca kurusu, çayır mera otları ve saman) kullanılmalıdır.
  • İstenilen verimin sağlanabilmesi için diğer bakım şartlarının da yerine getirilmesi gerekmektedir.