Bir Seçim Yapın
Yozgat Yolu 2. Km. Alaca / ÇORUM Tel: +90 364 411 42 42

Toklu Yemi

  • Enerji, vitamin ve minerallerce zengin olduğu için, ilave bir yem vermenizi gerektirmez. FEN YEM TOKLU YEMİ, toz formda üretilmektedir. Özellikler enerjice yüksek hammaddelerden üretilmiştir.
  • Bu yem besi toklularının daha erken gelişmelerini sağlar ve maksimum karlılık sağlar. Yemden yararlanmayı artırarak üstün karkas kalitesi sağlar. İçerisine katılan lezzetli hammaddeler sayesinde üstün bir yem tüketimi sağlar. Yüksek enerji içeriği ile besi performansını artırıp besi süresini kısaltır.
  • 5-6 aydan itibaren 12. Aya kadarki dönemde tokluların beslenmesinde kullanılır. Ortalama 20 kg. canlı ağırlıktan başlayıp, 50-60 kg. canlı ağırlığa kadar sürecek besi süresi içerisinde (3-4 ay), günlük 300-350 gramlık canlı ağırlık artışıyla, toklularda mükemmel bir besi performansı sağlar.
  • Sözü edilen besi süreleri içerisinde FEN YEM TOKLU YEMİ’nden, günlük toklu başına 1,5-2,5 kg arasında verilmesi tavsiye edilmektedir. Bu miktarlarla birlikte, serbest seçenek kuru ot veya mısır silajı da alternatif kaba yem olarak tavsiye edilir. Samanın tek kaba yem olduğu durumlarda da FEN YEM TOKLU YEM’i aynı miktarlarda olarak tavsiye edilir. Samanın tek kaba yem olduğu durumlarda da FEN YEM TOKLU YEMİ’i aynı miktarlarda kullanılabilir. Sözü edilen miktarlar mutlaka 2 porsiyona ayrılıp, her porsiyonun bitimini takiben yedirilmelidir. Fazla yemleme işkembe asitliğini artırıp ve yemden kesilmeyi beraberinde getirebileceği gibi hayvanın ölümüne de sebep olabilir.