Bir Seçim Yapın
Yozgat Yolu 2. Km. Alaca / ÇORUM Tel: +90 364 411 42 42

DAHA FAZLA ET İÇİN?

 

TANIM :

% 16 ham protein, 2600 kcal metabolik enerji içeren bu ürün, kültür ırkı besi sığırlarında maksimum besi performansı sağlamak için hazırlanmış besin maddelerince dengelenmiş mükemmel bir yemdir.

ÖZELLİKLERİ :

CAN BESİ, yüksek enerjili bir besi yemidir. Protein, vitamin ve mineral maddelerce dengelenmiştir. Toz, ve pelet formlarında üretilmektedir. Kaliteli hammaddelerce (mısır, mısır kepeği, soya küspesi) zengin bir yemdir. Kısa sürede en hızlı karkas randımanını sağlar (kısa süreli besi programlarında tercih edilmelidir).

FAYDALARI :

CAN BESİ, hızlı bir büyüme ile üst düzey canlı ağırlık artışı sağlar. Dengeli vitamin – mineral içeriği sayesinde oluşabilecek hastalık riskini en aza indirir. Kaliteli hammadde içeriğinden dolayı besin madde sindirilebilirliği kolaydır.

 

 

KULLANIM ÖZELLİKLERİ :

CAN BESİ, özellikle kültür ırkı besi sığırlarının beslenmesinde kullanılır.Özellikle kısa süreli besi programlarında (3-6 ay) besi başlangıcından besi sonuna kadarki olan dönemde CAN BESİ Yemi kullanılabilir. CAN BESİ Yemi besiye alınan hayvanlara yavaş yavaş, alıştırılarak verilmelidir. Besi başlangıcında CAN  BESİ Yemi 2 eşit porsiyonda, günde 2 kez verilmelidir. CAN BESİ ile birlikte hayvanlara kesinlikle ilave arpa kırması verilmesine gerek yoktur. Bu durum kısa süreli besi programında bulunan hayvanlara ciddi sindirim rahatsızlıkları oluştura bilir. CAN BESİ Yemi günlük ortalama 1400 gram canlı ağırlığı artışı göz önünde bulundurularak, bilimsel çalışmalarla hazırlanan aşağıdaki tabloda yer alan alternatif kaba yemlerle (mısır silajı, saman) birlikte yedirildiğinde dengeli bir büyüme sağlar.

TS EN-ISO 9001-2008 / TS EN-ISO 22000 2005 KALİTE SİSTEM BELGESİ İLE ÜRETİLMİŞTİR.