Bir Seçim Yapın
Yozgat Yolu 2. Km. Alaca / ÇORUM Tel: +90 364 411 42 42

İSHAL

 

TANIM :

Süt sığırlarında seyrek olmakla beraber, buzağılarda sıkça gözlenen ishal, aşırı su kaybı ve süt düşmeleri ile buzağılarda gelişme bozukluklarına yol açan bir rahatsızlıktır.

OLUŞMA NEDENLERİ :

  • Hayvanların alışma süresine tabi tutulmadan yapılan ani fabrika yemi değişiklikleri.
  • Fazla miktarda fabrika yemiyle birlikte az miktarlarda saman (silaj) yedirilmesi.
  • Saman (silaj) gibi yemlerin kesim uzunluklarının çok kısa olması (Örneğin, mısır silajının çok ufak doğranmış olması veya kuru otun patosdan geçirilmesi) ve bununla birlikte partikül büyüklüğü çok ufak toz yemlerin yedirilmesi.
  • Fabrika yemine ilaveten hayvanlara kırılmış tahılların fazla miktarda yedirilmesi.
  • Pelet fabrika yemleri arasında yapılan ani geçişler.
  • Bozulmuş, küflenmiş, ısınmış veya donmuş saman (silaj) gibi yemler ile fabrika yemlerinin yedirilmesi.
  • Bağırsakları irkiltici özelliği olan yem maddelerinin kullanılması (pancar posası).
  • Buzağılara doğumu takiben fazla miktarda ağız sütü veya normal süt verilmesi.
  • Buzağılara sütten kesilmeyi takiben fazla miktarda ve aniden fabrika yemi yedirilmesi.
  • İneklerde ve buzağılarda gözlenen ve ishale neden olan mikrobiyal hastalıklar.

 

FAYDALARI :

Fen Yem Sütçü, ineklerde bütün yaşamları boyunca maksimum süt verimi sağlar. Fen Yem Sütçü, sütün kalitesinde ve veriminde, özellikle de süt proteininde artış sağlar. Sağım dönemindeki toplam süt verimini artırarak, karlı bir hayvancılık sağlar. Süt ineklerinin besin madde gereksinimlerini karşılar. Sahip olduğu yüksek enerji düzeyi, dengeli vitamin-mineral karışımıyla döl verimini artırır.

KULLANIM ÖZELLİKLERİ :

Fen Yem Sütçü ‘den maksimum randıman almanın sırrı, kesinlikle doğru miktarlarda, doğru zamanlarda ve süt verimi yüksek hayvanlara verilerek sağlanır. Sağım döneminin ilk 150. gününe kadarki kullanım, mevcut süt veriminde gözle görülür bir artış sağlar. Fen Yem Sütçü ‘den mutlaka üstün süt verimine sahip, kültür ırkı ineklerde kullanılmalıdır (Minimum 20 kg ve daha fazla süt veren inekler). Fen Yem Sütçü ‘den mutlaka üstün özelliklere sahip kaba yemlerle verilmelidir. Rasyonlarda Fen Yem Sütçü ‘ye ilaveten arpa kırması vb. yemleme seçeneklerine gerek yoktur. Bu durum hayvan sağlığını tehdit ettiği gibi, verim üzerinde de fazla bir katkı sağlamamaktadır. Bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanmış olan aşağıdaki beslenme programı ile yapılacak besleme, hem süt veriminin artmasına, hem de karlı bir hayvancılık yapmanıza yardımcı olacaktır.

 

TS EN-ISO 9001-2008 / TS EN-ISO 22000 2005 KALİTE SİSTEM BELGESİ İLE ÜRETİLMİŞTİR