Bir Seçim Yapın
Yozgat Yolu 2. Km. Alaca / ÇORUM Tel: +90 364 411 42 42

SÜT VERİMİ NEDEN DÜŞER ?

Süt verimindeki düşüşlerin çok sayıda nedeni bulunmaktadır. Normal şartlarda buzağılamayı takiben, sağım döneminin ilk yarısında süt verimi herhangi bir aksaklık olmadığı durumlarda artış gösterir ve ikinci yarısında ise yavaş yavaş azalır. Bu durum normaldir.

OLUŞMA NEDENLERİ

Ani yem değişiklikleri;

  • Fazla miktarda saman (silaj), buna karşın düşük miktarda fabrika yemi yedirilmesi.
  • Fazla miktarda fabrika yemi, buna karşın düşük miktarda saman (silaj) yedirilmesi.
  • Fabrika yemine ilaveten yedirilen fazla miktarlardaki tahıl kırmaları veya ilave yağlı tohum küspeleri.
  • Sıcak havalarda, yem tüketiminin düşmesine paralel olarak süt verimindeki düşmeler.
  • Sütten kesilmenin sonlarında, yetersiz fabrika yemi yedirilmesi ve sonuçta sağım döneminin başlangıcında süt veriminin düşük seyretmesi.
  • Sütten kesilme döneminde aşırı besleme sonucu hayvanın yağlanması ve buna istinaden yaklaşan sağım döneminde ketozis ve süt verimindeki düşüşler.
  • Yeterli su içememe veya temiz suyun hayvanın önünde sürekli bulunmaması sonucu gözlenen ani süt düşmeleri.
  • Saman (silaj) gibi yemlerin küflenmiş ve bozulmuş olması, fabrika yemlerinin uzun süre saklandıktan sonra bayat yedirilmesi.
  • Mastitis (meme hastalığı) sonucu olan süt düşmeleri.