Bir Seçim Yapın
Yozgat Yolu 2. Km. Alaca / ÇORUM Tel: +90 364 411 42 42

YEMLERİN DEPOLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • Yemlerin depolanacağı yer serin, rutubetsiz ve güneş ışığı almayacak bir yer olmalıdır.
  • Depolanacak yerin dezenfeksiyonu kolay yapılabilir olmalıdır
  • Deponun zararlı böcek ve kemirgenlere karşı izolasyonu iyi olmalıdır.
  • Deponun her türlü hava şartlarına karşı (yağmur,su sızıntısı) izolasyonu tam olmalıdır.
  • Depoya yeni yem indirilmeden önce, mevcut eski yemler çıkartılmalı ve yerine yenileri konularak, eski yemlerin yedirilmesine öncelik verilmelidir.
  • Çuvallar tahta veya demir ızgaralar üzerine yerleştirilmeli ve duvar ile çuvallar arasına en az 30 cm aralık bırakılmalıdır.
  • Yem çuvalı istifleme sınır toz yemlerde 5’den, pelet yemlerde de 7’den fazla olmamalıdır.
  • Nakliye sırasında zarar görmüş yemler öncelikle kullanılmalıdır.
  • Yemlerin depolandığı yere ilaçlanmış tohum, zirai ilaç ve gübreler konulmamalıdır.